ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีงานเชื่อมเลเซอร์ด้วยมือ 30 ชั่วโมง3939
2ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 ชั่วโมง1615
3ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
4ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
5ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
6การทำเบเกอร์รี่ 30 ชั่วโมง2020
7ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง2525
8ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 80 ชั่วโมง2020
รวม 180179