ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เจ้าบ้านที่ดี 18 ชั่วโมง4040
รวม 4040