ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 ชั่วโมง2323
2การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย 18 ชั่วโมง2020
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2523
4การทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย 18 ชั่วโมง2121
5การค้าขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง2015
รวม 109102