ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง8080
2การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง4040
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง4040
5บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4040
6การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
7ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
8การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง8080
9การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง6060
รวม 400400