ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง169
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง43
3ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง159
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง53
รวม 4024