ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทยเละเครื่องดื่มจากสมุนไพร 18 ชั่วโมง4040
2การทำผลิตภัณท์เครื่องจักสาน 18 ชั่วโมง2020
3การประกอบอาหารไทย 18 ชั่วโมง2020
รวม 8080