ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานกระเป๋าพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้าขนตาช้าง 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040