ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ 18 ชั่วโมง2525
2การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ 18 ชั่วโมง2121
4การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 ชั่วโมง2020
รวม 8686