ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
2การทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย 18 ชั่วโมง2020
3การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
รวม 6060