ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง3030
2การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ 18 ชั่วโมง3030
3การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกขนาด 6 มิลลิเมตร 18 ชั่วโมง2121
รวม 8181