ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2626
2พนักงานขับรถฟอร์กลิฟต์ไม่เกิน 10 ตัน 30 ชั่วโมง2525
3การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2020
รวม 7171