ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจักสาน 30 ชั่วโมง2020
2การทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040