ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ 18 ชั่วโมง2424
2การจักสาน 30 ชั่วโมง2020
รวม 4444