ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง4040
รวม 4040