ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมเหล็กรูปพรรณ 18 ชั่วโมง2525
2การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง2020
รวม 4545