ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง2117
2ช่างสีรถยนต์ 560 ชั่วโมง1914
3นักออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 280 ชั่วโมง55
4ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง3518
5ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชั่วโมง63
6ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง98
7ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 ชั่วโมง1411
8ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง106
9ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง209
10ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง2318
11ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง2822
12ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง81
13ช่างกลึงชิ้นส่วนเครื่องกล 560 ชั่วโมง113
รวม 209135