ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้งาน Microsoft Word 2019 18 ชั่วโมง33
2การแปรรูปอาหารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง6060
รวม 6363