ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง2020
2การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง1616
3การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชั่วโมง1717
4เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง1616
รวม 6969