ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2020
2การย้อมสีธรรมชาติ 30 ชั่วโมง4040
3การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2424
4การแส่วผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง6464
รวม 148148