ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 30 ชั่วโมง2020
2การออกแบบลายผลิตภัณฑ์จากเส้นกก 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040