ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง3734
2การติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 5754