ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีงานอะลูมิเนียม 30 ชั่วโมง2525
2ช่างก่ออิฐ 30 ชั่วโมง5050
รวม 7575