ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีงานอะลูมิเนียม 30 ชั่วโมง2020
รวม 2020