ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชั่วโมง2020
2เบเกอรี่และกาแฟ 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040