ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง2020
2การเทพื้นคอนกรีตถนน 18 ชั่วโมง2020
3การผูกผ้าในงานพิธี 18 ชั่วโมง2727
รวม 6767