ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง64
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง77
3ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง116
4ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง99
5ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง76
รวม 4032