ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชั่วโมง4039
2การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ชั่วโมง2017
3การประกอบอาหารว่าง 30 ชั่วโมง2019
4บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง3030
รวม 110105