ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง2020
2การจัดดอกไม้และผูกผ้าประดับ 18 ชั่วโมง2020
3การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง4040
4การถักเปลญวน 18 ชั่วโมง2020
รวม 100100