ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
2ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4040
3การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
4ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง11
5บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง6363
6ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2019
7ผู้ประกอบอาหารไทย (ฮาลาล) 30 ชั่วโมง2020
8การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง1919
9การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง9797
รวม 300299