ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 18 ชั่วโมง4545
2การทำเครื่องดื่มและกาแฟ 18 ชั่วโมง2525
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 ชั่วโมง2525
4การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 18 ชั่วโมง2020
5การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2525
6เทคนิคการมัดย้อมคราม 18 ชั่วโมง2020
รวม 160160