ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง204203
2ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง1818
3การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
4การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง4040
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8079
6การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
7การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
รวม 402400