ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการล้างและบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2020
2การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040