ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
2การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง4040
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
4บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4040
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง280280
รวม 400400