ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงาน ระดับ 2 30 ชั่วโมง2727
2การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2018
3ผู้บังคับรถปั้นจั่น 30 ชั่วโมง3028
4การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2525
รวม 10298