ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2019
2เทคนิคการตัดผมชายเบื้องต้น 18 ชั่วโมง4040
3เทคนิคการตัดและคัดแยกผลทุเรียนเบื้องต้น 18 ชั่วโมง3131
4การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
5ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 18 ชั่วโมง2020
6การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ 18 ชั่วโมง4239
7การผูกผ้าและการจับจีบผ้า 18 ชั่วโมง2020
8การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2623
9เทคนิคการเทพื้นคอนกรีตและการปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020
รวม 239232