ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง44
2พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง66
3ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง66
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง43
รวม 2019