ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 18 ชั่วโมง2020
รวม 2020