ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง4040
2บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชั่วโมง2323
3ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 ชั่วโมง2019
4บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2523
รวม 108105