ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดดอกไม้แห้ง 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ 30 ชั่วโมง4040
3การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
4การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
5การทำกระชังเลี้่ยงปลาในทะเล 30 ชั่วโมง4141
รวม 141141