ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง120120
2ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4040
3การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
4การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2013
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง200195
รวม 400388