ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง3535
2การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 30 ชั่วโมง3232
3การประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู 30 ชั่วโมง2019
รวม 8786