ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
2ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
3การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง6060
4การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2019
5การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
6บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
7การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง120120
8การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
รวม 300299