ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง2424
2การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
3การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 ชั่วโมง2525
4การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2119
5การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง1515
รวม 105103