ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2019
2การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 18 ชั่วโมง2019
รวม 4038