ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
2การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 18 ชั่วโมง2020
รวม 6060