ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
2พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง4040
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 85 ชั่วโมง98
4เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2322
รวม 9290