ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำน้ำยาอเนกประสงค์ 18 ชั่วโมง2020
2การทำอาหารจานด่วนและช่องทางการจัดจำหน่าย 18 ชั่วโมง4040
รวม 6060