ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการทำผ้าบาติกและพิมพ์ลายด้วยบล๊อคไม้ 18 ชั่วโมง2020
3การทำอาหารจานด่วนและช่องทางการจัดจำหน่าย 18 ชั่วโมง2020
รวม 6060