ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจักสานผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง4040
2การทำกระเป๋าจากผ้าด้นมือ 30 ชั่วโมง2020
3การประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู 30 ชั่วโมง2020
รวม 8080