ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
2การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง2019
3การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า 30 ชั่วโมง2020
4การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง2020
5การทำอาหารจานเดียวเพื่อจำหน่าย 30 ชั่วโมง2020
รวม 10099